0%

Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη δεύτερη φάση εφαρμογής του προγράμματος Σ.Φ.Η.Ο έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να προτείνουν αλλαγές ή βελτιώσεις για τα σημεία φόρτισης και θέσεις στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο μας.
Powered by QuestionPro